Лекарственное средство

Влияние на P-Q

Влияние на QRS

Влияние на Q~T

Влияние на S~T

Хинидин

++

++

++

-

Дизопирамид

+

++

++

0

Прокаинамид

+

+++

++

-

Лидокаин

0

-0

0

Этацизин

+++

++

0

0